А-проект Архитекти

Архитекти и инженери с добър опит в екип за постигане на качество, срокове и оптимален разход на инвеститорски ресурс

А-проект сме екип от опитни архитекти и инженери в архитектурното и техническото проектиране. Реализирали сме множество проекти за сгради, градоустройство и интериор.

Мисията ни е да проектираме аналитично за да отговорим на търсенето за функционална, ефективна, социално-отговорна и стойностна архитектура.

Подходът ни е да мислим иновативно. Проектираме добри и устойчиви във времето сгради. Извършваме широк спектър от архитектурни и проектантски услуги. Спазваме поставените условия и бюджети.

Процесът на проектиране протича от първоначални скици и анализи до пълна техническа документация и надзор на строежа. Разполагаме с няколко екипа отдадени инженери и специалисти.


Воещи архитекти

„Мисията ни е да създаваме по-добра и устойчива среда“

2023 Зорница Нинова, А-проект Архитекти

арх. Зорница Нинова

архитект / партньор в студиото

Основен двигател на творческия процес.

арх. Александър Димов

архитект / партньор в студиото

Опитът му в реализацията на проекти за сгради и познаването на нормативната уредба гарантира успешно представяне на екипа.

You cannot copy content of this page