Търговски център

Търговски център – МОЛ в Стоков базар Илиянци – S.B.I.


Проект: 2005-2009г. | Фаза: В процес на строителство | РЗП: 46650м2

Реконструкция и смяна на предназначението на механизиран склад в търговски площи, Складова зона „Илиянци – Връбница“, София


Преустройство, изграждане на нова подова конструкция, подмяна на фасада и смяна на предназначение на търговски център „МОЛ“ с магазини за хранителни стоки Carrefour, магазин за черна и бяла техника от веригата Техномаркет, магазини за промишлени стоки, заведения за хранене и увеселителен център.

Сградата, предмет на проекта e ситуирана в “Стоков базар Илиянци”. Обемът на съществуващата сграда е запазен в сегашните си рамки.

Основната намеса в съществуващия обем на халето е изграждането на нова подова конструкция, която разделя съществуващият обем, бисок на места до 12м., на две нива. Предвиждат се два посетителски входа от източната фасада към новите търговски площи. Те заемат 6-метрови участъци от фасадната плоскост – даденост от съществуващото конструктивно решение на сградата. В североизточната част на сградата се намират два съществуващи магазина, които се запазват. Фасадите им се реконструират, така че да участват единно в новото решение на екстериора. Цялата дължина на източната фасада е разделена на магазини с лице 6м. и дълбочина 12м. Между тях са заключени съществуващ вход за административната част от сградата и вход за товаро–разтоварни дейности.

Основна част от площта на приземното ниво е отделена за магазин за бяла и черна техника. Той съдържа търговска площ, административно помещение с визуална връзка към търговската площ, каси и обслужваща част с охрана, технически помещения и склад. Северната фасада съдържа съществуващ изход от административната част, намираща се на второ ниво и 3 нови магазина. Те са покрити от съществуваща козирка със стоманена конструкция, която се запазва. До магазините следва служебната част на магазина за бяла и черна техника. Тук е входа за персонала и вход за зареждане на търговския център. Реконструираната част от тази фасада завършва с товарно-разтоварен вход, обслужващ второто ниво на сградата, състоящ се от товарни асансьори, охрана и стълбищна клетка, аналогично на същият, описан по-горе и достъпен от източната фасада.

На партера са проектирани търговски площи, обособени покрай пешеходни алеи, охрана и видеонаблюдение. В ниското тяло на сградата, затворено между проектни оси А и В се предвижда също изграждането на второ ниво, тъй като светлата височина позволява това. Там са предвидени стоманени стълби от всеки магазин по източната фасада към собствен склад на второто ниво. Основна част от площта на второто ниво е отделена за складове на “Стоков базар Илиенци” Предвидени са на необходимите отстояния комуникационни възли с по два асансьора и стълбищна клетка. Предвидени са и отделни стълби, за да покрият изискванията за обхват и дебит при нужда от евакуация.

На второто ниво се намират обслужващите помещения към магазина за черна и бяла техника и основна част от необходимите складови площи.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна сглобяема. Новите подови конструкции са изпълнени от стоманени профили, или ферми, покрити с профилна ламарина и замонолитени. Съществуващите ограждащи стени са съставени от стоманобетонни панели, а вътрешните преградни стени на партерно ниво, които се премахват са неносещи и изпълнени от тухла. Покривът от стоманобетонови “2-Т” панели, с вътрешно отводняване и се запазва.

Тъй като новите подови конструкции в сградата са стоманени, са предприети редица мерки за пожарозащита. Съществува изградена спринклерна система за пожарогасене, която функционира нормално и ще бъде запазена за да обслужи новото второ ниво на сградата. Под новата стоманена подова конструкция в съществуващото хале е проектирана нова спринклерна система за пожарогасене, която ще бъде присъединена към старата. Системите на двете нива са обвързани със система за пожароизвестяване.

Сподели в:

You cannot copy content of this page