Строителен хипермаркет

Проект за строителен хипермаркет – магазин за строителни материали, склад за материали и кафе / бюфет – гр. Враца.


Проект: 2009г. | Фаза: Работен проект | РЗП: 3100м2

Административната част на строителния хипермаркет е проектирана успоредно на уличната регулационна линия и е на две нива. С централно местоположение е предвиден основният вход и изход на сградата. От входът е достъпно богато решено предверие /виндфанг/, през който се преминава за търговската зала. Там е предвидено едно работно място за информация и обслужване на клиентите. Вляво е проектиран санитарен възел, който обслужва клиентите на магазина с една клетка за жени и една за мъже. Вляво е също така и достъпът до второто ниво на административната част, чрез стоманена еднораменна стълба, решена в затворено фоайе с контролиран достъп. От това фоайе са достъпни помещенията, обслужващи работния персонал – помещение за почивка, гардеробни помещения за мъже и за жени. Отделени са две технически помещения, като в по-голямото от тях е проектиран газов котел. Вдясно от входното предверие е помещението за охрана и видеонаблюдение.

На приземното ниво е проектиран бюфет /кафе/ с 35 места, който е достъпен от паркинга пред сградата, с цел да бъде независим от работното време на хипермаркета.

Второто ниво на административната част предвижда ателие за творческа дейност, склад, помещения за началници на отдели, управител, заседателна зала, които са преградени с леки, остъклени стени, достъпни от коридор, разположен тангенциално на търговската зала. От коридора има пряка видимост към търговската зала, което помага за по–добър контрол на персонала и за естествено осветяване, както на коридора, така и на търговската залат. В края на коридора е проектирана конферентна зала.

Търговската зала е един свободен еднопространствен обем, в който се развива основната търговска дейност на магазина. Стоките, предмет на продажба в хипермаркета, са изложени на стелажи, които се доставят от специализирана фирма, по отделен проект. Там са разположени и касите за таксуване на покупките. Към търговската зала са предвидени две ивици остъкляване – по двете фасади на югоизток и на северозапад. В далечния край на залата – в посока фасада югозапад са налични две големи врати, които осъществяват връзката със складовата част и служат за зареждане със стока на търговската зала.

Складовата част е решена еднопространствено с достъп от югоизточната фасада на сградата. В складовата част е отделено малко помещение, което служи за техниката, осигуряваща пожарогасенето на сградата и достъпът до подземния воден резервоар, част от тази система. Към сградата, по югозападната фасада е предвиден навес, който ще служи за складиране на едрообемните артикули от дейността на магазина.

Зареждането на магазина се осъществява с еднопосочен достъп, вляво от входа на сградата, покрай източната странична граница на имота, по часовниковата стрелка, зад сградата, с изход – вдясно от входа. Входът и изходът се контролират с видеонаблюдение и бариери. Предвидените площадки около сградите са достатъчни за свободното маневриране и товаро-разтоварна дейност на 15-метров съчленен камион.

Конструкцията на халето е стоманобетонова сглобяема, с носещи греди и колони. Части от сградата са изпълнени със стоманена конструкция. Ограждащите стени са от термопанели и бетонови панели с топлоизолация.

Сподели в:

You cannot copy content of this page