Сграда на Община Пловдив – проект

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и надстрояване за сграда на Община Пловдив – проект за конкурс.


Проект: 2013-2014г. | Фаза: Идеен проект | РЗП: 9100м2

Конкурсен проект за „Идеен проект за основен ремонт на административната сграда и пристройка на площад „Централен“ №1″


Участие в конкурс за основна сграда на Община Пловдив, позната като Бившия Партиен Дом на площад Централен.

Сградата се намира в южния край на централния площад в гр.Пловдив, като заема североизточната част на УПИ-I-Административна сграда, кв.143 нов по плана на ЦГЧ-Пловдив. Централният вход е от север, на западната фасада също има допълнителен вход към административната част. Построена е в периода 1967-1970г., и представлява масивна стоманобетонна сграда със скелетна конструкция. Състои от три тела, отделени едно от друго с дилатационна и земетръсна фуга. От момента на построяването до наши дни сградата е била обитавана и използвана като административна.

Целта на проекта е да даде решение за извършване на реконструкция, модернизация и ново фасадно оформление на Административна сграда на Община Пловдив на Площад Централен №1. Същевременно с това има за цел постигането на максимално добри показатели за енергийна ефективност с помощта на съвременни материали и технологии. Проектът предвижда прилагане на следните мерки за енергийна ефективност:

– Топлоизолация на фасади
– Топлоизолация на покрив
– Топлоизолация на под над въздух
– Нова дограма
– Модернизация на ОВК системи
– Монтаж на фотоволтаична система
– Подмяна на осветителни тела

Подобрени са естетическите и функционални характеристики на сградата. Проектиран е панорамен асансьор от първо и второ партерно ниво до нов бар-ресторант на нов покривен етаж. Предвидена е нова евакуационна стълба към високото тяло на сградата.

Фасадата е реновирана изцяло в съответствие с изискванията за постигане на високи показатели за енергийна ефективност. Постигнат е съвременен естетически облик за вписване в градоустройствената рамка и в съответствие с останалите сгради на площада.

Проектирано е ново декоративно фасадно осветление. Интериорите пространства са основно преработени с цел да изпълняват оптимално своята функция. Материалите и обзавеждането са подменени.

Сподели в:

You cannot copy content of this page