Проект Шипка 6 – сградата на СБХ в София

Проект Шипка 6 – сградата на Съюза на Българските художници. Конкурсен проект.


Проект: 2014г. | Фаза: Архитектурен конкурс – непремиран проект
Екип: арх. Александър Димов, арх. Александър Брайнов, арх. Зорница Нинова

Проект Шипка 6 е международен архитектурен конкурс за преустройство, реконструкция и фасадно оформление на сградата на СБХ в София. Сградата на галерията на съюза на художниците се намира източно от Софийския университет. На север граничи с парка Докторската градина.

Цел на проекта

– Независима и енергийно ефективна сграда, проектирана по нови стандарти;
– Нова фасадна повърхност;
– Нови решения за развитие на изложбената функция.

Концепция

– ДЕМОНТИРАНЕ на компрометираните фасадни облицовки, дограми и окачени тавани. Рециклиране на отпадните материали;
– ИЗОЛИРАНЕ на олекотената фасада с високоефективни материали и дограма за постигане на клас-А енергийна ефективност;
– ОБЛИЧАНЕ на старата изолирана сграда с нова обвивка, която изпълнява функцията на двойна вентилируема фасада.

Новата фасадна повърхност напълно променя облика на изложбения център и промотира дейностите, които се провеждат в сградата. Функцията на северозападния ъгъл на сградата, който е „най-горещата“ точка в пешеходния периметър, е да информира за текущи и предстоящи изложби и събития, провеждащи се в сградата на СБХ. Тази функция е изразена и подчертана в проектното предложение с един модерен мултимедиен подход за представяне с инсталирането на дигитална лед – повърхност, която проектира картина, видео и звук. Проектът не засяга конструкцията на сградата. Фасадната облицовка се демонтира, защото е конпрометирана. Оголените бетонови фасадни елементи – панели и пиластри, са облечени с ефективна топлоизолация. Старите дограми на прозорците и витрините от алуминий на партера са премахнати. Предвидена е нова алуминиева дограма с висока топлинна ефективност. Всички фасадни плоскости са обгърнати от пелена от перфорирани алуминиеви листове, както се вижда на визуализациите, окачени на лека стоманена конструкция, монтирана пред старата фасада на сградата.

Във функционално отношение Проект Шипка 6 подчертава и развива изложбената функция на сградата на художниците. Потърсен е баланс и в максимална степен са запазени площите на съществуващите обекти, които се отдават под наем, като например кафенето на партерния етаж. Предложени са гъвкави структурни решения за мобилност във функционирането на изложбените зали и пряка връзка с депа за съхранение, проектирани на всеки етаж. Покривното пространство е решено като многофункционално пространство за създаване и представяне на изкуство. Проектирано е кафене – клуб на твореца с прекрасна гледка над София, над покривите на сградите, посред историческия център на Столицата.

Създадена е вдъхновяваща среда, която би се превърнала в любимо място за хората на изкуството.

Сподели в:

You cannot copy content of this page