Многофункционална сграда

Многофункционална сграда с жилища, офиси, търговски обекти, спортен център и хотел с басейн – гр. София.


Проект: 2005г. | Фаза: Идеен проект | РЗП: 32450м2

Конкурсен проект с възлагане на проектиране – първа награда.


МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СГРАДИ С АДМИНИСТРАТИВНА И ХОТЕЛСКА ЧАСТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

Направен е смел опит за вплитане на традициите в българската жилищна архитектура с новаторските виждания на архитектите и посредством използването на нови материали е постигната уникална визия, която ще задоволи представата за динамично развиващата се столица. Използвани са и са доразвити с модерна трактовка елементи от баналната бетонова архитектура на жилищните комплекси от типа на Зона Б5, която се намира в непосредствена близост. Така се образува стабилна рамка в стилово и градоустройствено отношение по линията на новият булевард, който предстои да бъде изграден.

Комплексът е решен в три сгради – блок 1, 2 и 3, ориентирани в посока североизток – югозапад, като блок 1 и 2, лежащи в северната част на парцела са с подчертано жилищна функция, а блок 3, който е разположен в южната част на терена е с административна и хотелска функция и предвижда пряка топла връзка със съществуващия хотел за да разшири капацитета му. Автомобилният достъп към комплекса е от улицата, тангираща по източната линия на имота, като при предстоящото изграждане на пробива на булеварда ще се разкрият нови връзки за обслужване на подземните паркинги и сградите.

Пристройката към съществуващия хотел – блок 3 е разделена на две секции – хотелска и административна, като достъпът се контролира чрез магнитни карти. Тя отстои на разстояние от съществуващата северна фасада на хотела, за да осигури безпрепятствена връзка и полу-открита светлинна пешеходна алея. Административната секция осигурява пряка връзка на хотела с многофункционална конферентна зала с 200 места, административни помещения, офиси и кафене и градина с басейн на покрива. Предвидена е плътна бленда по северната страна на басейна, за да го обособи визуално от срещулежащата жилищна секция. Жилищната част на хотела предлага всички удобства по четиризвездната скала, а на последният етаж са предвидени и четири апартамента за висшестоящи посетители. Предвиден е и подземен паркинг под новия корпус. За целта ще се реконструира съществуващият автомобилен подход на хотела, за да излезе с лице на улицата.

Жилищните секции – блок 1 и 2 са свързани с едноетажни ниски тела с обществена и офисна функция и озеленени плоски покриви. Обособен е вътрешен двор с богато озеленяване, водни елементи, перголи и градинско обзавеждане. Ниските тела са с пешеходни пробиви за по-добра проветряемост на двора и лесен достъп към булеварда и вътрешната улица. По цялата площ на терена е развит подземен паркинг с контролиран достъп.

Блоковете – части от многофункционалната сграда, прилежащи на бъдещият пробив на булеварда, ще посрещнат нуждите от офиси. Засега ще са достъпни от подземния паркинг или покрай страничите граници на терена за автомобили, а за в бъдеще и от булеварда.

На партерния етаж на жилищните тела са проектирани офиси и търговски площи, достъпни и откъм вътрешния двор, който ще се превърне в една приятна обществена зона. Стълбищните клетки и входовете на сградите са от север. Апартаментите са решени така, че всеки да получи благоприятно южно изложение.

Фасадите на сградите са третирани със съвременни материали и технологии за окачени фасади и осигуряват добра степен на енергийна ефективност, максимален комфорт на обитаване и издържливост на външни условия.

Сподели в:

You cannot copy content of this page