Проект за жилищен блок в Младост

Проект за жилищен блок в кв. Младост, град София. Сградата е построена и в експлоатация.


Проект: 2007г. | Фаза: проект в експлоатация от 2011г.

Реализиран инвестиционен проект за жилищен блок в квартал Младост по изготвена документация от екипа на А-проект. Жилищната сграда е в експлоатация от 2011-та година.

В процеса на проектиране на сградата са намерени решения за оптимално застрояване на имота и постигане на допустимите градоустройствени параметри. Плановата схема на жилищната сграда е проектирана с централно разположено стълбище и общи части. Апартаментите са ориентирани радиално около стълбищната клетка, осветена с естествено горно странично осветление. Това разположение води до наличие на разнообразни типове жилища със сравнително големи помещения и добро изложение.

Приземният етаж на апартаментната сграда е зает с офиси и търговски помещения. Проектирано е подземно паркиране на едно ниво, достатъчно за нуждите на обособените имоти в блока.

Разработени са бързи решения на интериори и дизайн на някои типове апартаменти в жилищната сграда, за да се представят възможностите за функциониране на проектираните помещения и да се даде насока на собствениците за оптимално разпределение на обзавеждането.

Работихме по:

КОНЦЕПЦИЯ от първите ръчни скици;
ПРОЕКТИРАНЕ до етап работен проект;
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН на апартаменти;
КОНТРОЛ по време на строителството.

You cannot copy content of this page