Проект за автосервиз

Проект за автосервиз в метално хале за обслужване на автомобили в Стара Загора


Автосервизът се намира на входа на гр. Стара Загора по натоварения с трафик път от София до Бургас.

Сградата е разделена на три зони с контролиран достъп – магазин – приемна, администрация и работни помещения.

Представителната част е разположена по лицето към прилежащият път. Решена е с окачена стъклена фасада, с цел предлаганите продукти да получат добро визуално представяне дори от отдалечена дистанция. прозрачната фасадна повърхност разкрива най-добрите модели гуми и джанти, които се предлагат в магазина. В интериорът е организирана зона за продажби с обществен достъп и рецепция и приемна на клиентските автомобили за ремонт и обслужване. Височината е пълна – през две те нива на сградата, за да се постигне висока степен на представителност.

Работната зона на автосервиза е с достъп отстрани на сградата с широка прилежаща площадка за маневриране и паркиране на автомобили. работните клетки са 4 на брой, като всяка обслужва различни видове ремонтни дейности. Гаражите са с двойна височина, проектирана за инсталиране на колонни механични подемници. В служебната зона на сервиза са проектирани работилница, битови помещения за персонала и склад на първото ниво. на второто ниво помещенията са достъпни през коридор с панорамен изглед над сервизните клетки. На този етаж са офисите на администрацията на обекта и ръководството.

Конструкцията на халето е стоманена, смесена. Подовата конструкция е от профилна ЛТ ламарина, замонолитена с бетон. Покривната конструкция е от стоманени рамки, второстепенни стоманени греди и термопанели с лек наклон за отводняване, скрити зад борд. Фасадите са от термопанели с полиуретанова пяна. Витрините са от прахово боядисана по РАЛ алуминиева гограма.

Свежият дизайн на сградата и отличното местоположение на проекта направиха този автосервиз предпочитано място за посещение от собствениците на автомобили в региона.

Работихме по:

КОНЦЕПЦИЯ от първите ръчни скици;
ПРОЕКТИРАНЕ до етап работен проект и детайли;
АВТОРСКИ НАДЗОР по време на строителството.

You cannot copy content of this page