Енергийна ефективност на сграда

Проект за енергийна ефективност на сграда – саниране, адаптиране, преустройство и надстрояване.


Проект: 2003г. | Фаза: работен проект

Основен ремонт и енергийна ефективност на сграда в кв. Западен Парк, София.

Работихме по:

ИЗСЛЕДВАНЕ на съществуващото състояние;
КОНЦЕПЦИЯ от първите ръчни скици;
ДЕТАЙЛИ за технология на изпълнението;
ДИЗАЙН и представяне.

You cannot copy content of this page