Реставрация и адаптация

Реставрация и адаптация на паметник на културата – Историческия музей в Етрополе. Проект за намеса в интериора и екстериора.

Историческия музей се намира в центъра на града и участва в ансамбъл от няколко сгради. Като архитектурно-строителен паметник на културата с категория ”местно значение”, сградата на конака е с богата история. Проект, одобрен от Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ и Министерство на културата.