Кота0: Сграда в строеж

Строежът на многофамилна жилищна сграда МЛ2 достигна нивото на терена. Текущи дейности по изграждане на партера.

Проектът е в бързо развитие, след получаването на разрешение за строеж тази пролет и начало на изкопните работи на терена в кв. Младост 2. Извършено е укрепване на изкопа, нулев цикъл и цялостно изграждане на подземното ниво до кота нула. Строителството продължава с изграждане на елементите над терена.