А-проект Архитекти

A-проект сме екип от архитекти, които работят в областта на архитектурното проектиране и дизайна. Опитът ни е придобит с реализацията на широк обхват от проекти – сгради, градоустройство, интериор, обзавеждане.

Мисията, която следваме е да проектираме аналитично за да създаваме функционална, ефективна, социално отговорна и естетически стойностна архитектура, независимо от мащаба и значимостта на проекта.

Подходът ни е да мислим иновативно за да реализираме добри и устойчиви решения, като предлагаме широк спектър от архитектурни и проектантски услуги и коректно спазваме поставените условия и бюджети.

Процесът на проектиране – от първоначалните скици до пълната техническа документация и надзора на строителната площадка, осъществяваме чрез тясно сътрудничество с широк кръг от инженери и специалисти.

Профил

Студио A-проект е регистрирано през 2005г. от архитектите Александър Димов и Зорница Нинова. Екипът на фирмата се състои от архитекти и асоциирани инженери с добър опит в създаването и реализирането на проекти. Дейностите на студиото са в архитектурата, комплексното проектиране, устройственото планиране и интериора.

„Като професионалисти ние работим за да създаваме една по-добра и устойчива среда“

При проектирането на големи обекти, съставът на бюрото се разширява до необходимия капацитет.


арх. Зорница Нинова

архитект / партньор в студиото

В периода 2002-2005г. проектира сгради в екипа на редица архитекти и архитектурни студия на свободна практика. Участва в разработването на проектите за първите големи търговски центрове в София.

През 2005г. основава заедно с арх. Александър Димов студио А-проект Архитекти като става основен двигател на творческия процес.

Архитект Нинова е част от състава на Камара на архитектите в България с Рег.№03661 и Съюз на архитектите в България.

арх. Александър Димов

архитект / партньор в студиото

Работи в професията от 1998г. като практикува последователно в няколко големи архитектурни бюра и в колектив, което му дава възможност да участва в проектирането на престижни обекти. Опитът му в реализацията на проекти за сгради и познаването на нормативната уредба в проектирането и устройственото планиране гарантира успешно представяне на екипа.

Член на Камара на архитектите с Рег.№02531 и Съюз на архитектите в България. Лицензиран от Министерство на културата в България за проектантски дейности по недвижими културни ценности – паметници на архитектурата.

You cannot copy content of this page