А-проект Архитекти

A-проект сме екип от архитекти и инженери в областта на архитектурното и техническо проектиране. Опитът ни е придобит с реализацията на широк обхват от проекти – сгради, градоустройство, интериор.

Мисията която следваме е да проектираме аналитично за да създаваме функционална, ефективна, социално отговорна и естетически стойностна архитектура, независимо от мащаба и значимостта на проекта.

Подходът ни е да мислим иновативно. Реализираме добри и устойчиви решения. Извършваме широк спектър от архитектурни и проектантски услуги. Спазваме поставените условия и бюджети.

Процесът на проектиране протича от първоначални скици и анализи до пълна техническа документация и надзор на строежа. Работим с няколко екипа от инженери и специалисти.

Профил

Архитекти и асоциирани инженери с добър опит работят в екип за постигане на качество, кратки срокове и оптимален разход на ресурс.

Дейностите на студиото обхващат архитектура, комплексно проектиране, устройственото планиране и интериор.

За големи обекти съставът на бюрото се разширява до необходимия капацитет.


арх. Зорница Нинова

архитект / партньор в студиото

Основен двигател на творческия процес.

През 2002-2005г. проектира сгради в екип с архитекти и студия на свободна практика. Участва в разработването на проектите за първите големи търговски центрове в София.

През 2005г. основава заедно с арх. Александър Димов студио А-проект Архитекти.

Архитект Нинова е част от състава на Камара на архитектите в България с Рег.№03661 и Съюз на архитектите в България.

арх. Александър Димов

архитект / партньор в студиото

Опитът му в реализацията на проекти за сгради и познаването на нормативната уредба гарантира успешно представяне на екипа.

Работи в професията от 1998г. с практикау в големи архитектурни бюра и в колектив, което му дава възможност да проектира престижни обекти.

Член на Камара на архитектите с Рег.№02531 и Съюз на архитектите в България. Лицензиран от Министерство на културата в България за проектантски дейности по недвижими културни ценности – паметници на архитектурата.


„Като професионалисти ние работим за да създаваме една по-добра и устойчива среда“

You cannot copy content of this page