А-проект Архитекти

A-проект сме екип от архитекти, които работят в областта на архитектурното проектиране и дизайна. Опитът ни е придобит с реализацията на широк обхват от проекти – сгради, градоустройство, интериор, обзавеждане.

Мисията, която следваме е да подхождаме аналитично за да създаваме функционална, ефективна, социално отговорна и естетически стойностна архитектура, независимо от мащаба и значимостта на проекта.

Подходът ни е да мислим иновативно за да реализираме добри и устойчиви решения, като предлагаме широк спектър от архитектурни и проектантски услуги и коректно спазваме поставените условия и бюджети.

Процесът на проектиране – от първоначалните скици до пълната техническа документация и надзора на строителната площадка, осъществяваме чрез тясно сътрудничество с широк кръг от инженери и специалисти.

ПРОФИЛ

Студио A-проект е основано през 2005г. в София от архитектите Александър Димов и Зорница Нинова. Екипът на фирмата има добър опит в създаването и реализирането на проекти, свързани с архитектура и комплексно проектиране, интериор и дизайн, обзавеждане и производство на мебели. Като професионалисти ние работим за да създаваме една по-добра и устойчива среда.

арх. Зорница Нинова от А-проект Архитекти - екип на когото можете да се доверите

Зорница Нинова

архитект / партньор

Родена през 1980г.

Завършва УАСГ в София със степен магистър към катедра “Жилищни сгради”, през 2004г.

В периода 2002-2005г. проектира в екипа на редица архитекти и архитектурни студия на свободна практика. Участва в разработването на проектите за първите големи търговски центрове в София.

През 2005г. основава заедно с арх. Александър Димов студио А-проект Архитекти като става основен двигател на творческия процес.

Архитект Нинова е част от състава на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България.

арх. Александър Димов от А-проект Архитекти - екип на когото можете да се доверите

Александър Димов

архитект / партньор

Александър Димов е роден през 1978г.

Работи в професията от 1998г. като практикува последователно в няколко големи архитектурни бюра и в екип с опитни архитекти, което му дава възможност да участва в проектирането на престижни обекти. Става част от сформираната архитектурно – инженерна група за проект Летище София – Терминал 2.

През 2003г. се дипломира в катедра Обществени сгради към УАСГ – София.

В 2005г. основава студио А-проект Архитекти в съдружие с арх. Зорница Нинова. Портфолиото на студиото е представено от множество разнородни по мащаб и тип проекти.

Член на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България.

Свържете се с нас

0888 62 52 99