Да, проектираме.


Екипът на А-проект Архитекти работи по проекти в София и страната. В зависимост от конкретния обект и изискванията на инвеститора, ние ще предложим форма на сътрудничество и хонорар за архитектурен проект заедно с всички необходими проектантски дейности. Предпочитаме личния контакт за да вникнем в конкретната задача и да дадем най-добрите решения.

Свържете се с нас:
А-проект Архитекти

Работим по малки и големи обекти в София и страната.


.