Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Архитектурни дейности и проектантски услуги от екипа на А-проект Архитекти.

Проектираме професионално за да създаваме една по-добра и устойчива среда.

Архитектура

Архитектурно проектиране в пълния обхват на инвестиционния процес. Проектиране и визуализация на всички видове сгради. Градоустройствено планиране.

Предпроектни проучвания

 • Консултация при избор на имот
 • Оценка на възможностите за застрояване
 • Задание за проектиране
 • Конкурсна програма
 • Концептуален проект
 • Визуализации

Проект

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
 • Проект за пасивна къща / зелена сграда
 • Детайли на материали и технологии
 • Преработка по време на строителството
 • Проект за преустройство
 • Проект за смяна на предназначение
 • Възстановяване на строителни книжа
 • Архитектурно заснемане и изчертаване
 • Проект за фирмен надпис и реклама
 • Проект за реставрация и консервация

Визуализация

 • Проектна презентация
 • Триизмерна /3D/ визуализация
 • Макет – обемен модел

Градоустройство

 • Мотивирано предложение
 • Подробен устройствен план – ПУП
 • Изменение на план за регулация -ИПР
 • Изменение на план за застрояване -ИПЗ
 • Работен устройствен план ПУП – РУП

Проектиране

Техническа документация от всички инженерни специалности в инвестиционното проектиране. Проекти за издаване на строително разрешение. Допълнителни проектни части.

Комплексно проектиране на сгради

 • Архитектура
 • Строителни конструкции
 • Електроинсталации
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Енергийна ефективност и оценка
 • Водопровод и канализация
 • Хидрогеоложки доклад
 • Геодезическо заснемане
 • Проект за вертикална планировка
 • Паркоустройство и благоустройство
 • Проект за хидроизолации
 • Проект за безопасност и здраве – ПБЗ
 • Проект пожарна безопасност
 • Управление на строителните отпадъци

Допълнителни проекти

 • Количествени и стойностни сметки
 • Спецификации на дограма
 • Художествено и декоративно осветление
 • Контрол на достъпа и видеонаблюдение
 • Сградна автоматизация – BMS/BAS
 • Технология на кухни и заведения
 • Проект за външни връзки
 • Организация на движението
 • Технически паспорт на сграда
 • Обследване за енергийна ефективност

Конструктивни проекти по вид

 • Стоманобетонови конструкции
 • Стоманени конструкции
 • Дървени конструкции
 • Сглобяеми конструкции
 • Проект за реконструкция

Интериор

Интериорен дизайн на пространства. Изложбен дизайн. Детайли и спецификации за изпълнение и производство на елементи от интериора. Обзавеждане и дизайн на мебели.

Интериорни проекти

 • Оглед на място на обекта
 • Заснемане с лазерен уред
 • Функционални схеми – варианти
 • Идеен проект и визуализация
 • Работен проект
 • Мебели и обзавеждане
 • Виртуален 3D модел
 • Осветление
 • Електроинсталации – проект
 • Отопление, вентилация, климатизация
 • Водопровод и канализация – проект
 • Спецификации
 • Количествени сметки
 • Стойностни сметки

Дизайн на мебели

 • Мебели по вкус и мярка
 • Дизайн на индивидуално обзавеждане
 • Визуализация с цвят и материали
 • Детайли за производство на мебели

Изложбен дизайн

 • Проектиране на изложбени щандове
 • Изложбени павилиони
 • Конструиране и изпълнение

Рекламен дизайн

 • Външна реклама
 • Визуална комуникация
 • Графичен архитектурен дизайн

Управление

Авторски надзор и консултиране по време на строителството. Връзки с доставчици, производители, изпълнители . Производство на корпусна мебел и интериорни врати.

Авторски надзор

 • Консултация при избор на материали
 • Решения на място на строежа
 • Детайли по време на сторителството

Производство на корпусна мебел

 • Нестандартно обзавеждане по проект
 • Дизайнерски мебели по поръчка
 • Качествено изпълнение и монтаж

Производство на интериорни врати

 • Врати от естествен фурнир или лак
 • Плъзгащи се врати

Ремонт и довършителни работи за наши проекти

 • Подготовка и почистване на обекта
 • Прекрояване на вътрешни преградни стени
 • Корекция на водопровод и канализация
 • Преработване на силнотокова инсталация
 • Преработване на слаботокова инсталация
 • Изпълнение на леки преградни стени
 • Изпълнение на тавани
 • Шпакловане и боядисване на повърхности
 • Полагане на декоративни мазилки
 • Стенни облицовки
 • Полагане на твърди настилки
 • Полагане на паркети
 • Доставка и монтаж на обзавеждане
 • Изработка и монтаж на детайли
 • Осветление и мултимедия
 • Текстил
 • Декорация на интериора
 • Аксесоари и аранжиране

Цени за проектиране на къщи, сгради, градоустройство и интериор и оферти за проектантски хонорар предоставяме при запитване, в зависимост от проекта, обема и изискванията на инвеститора.

Свържете се с нас

Получавате най-доброто от екипа ни.