Архитектурни дейности от екипа на А-проект Архитекти.

Проектираме професионално за да създаваме една по-добра и устойчива среда.

Архитектура

Архитектурно проектиране в пълния обхват на инвестиционния процес. Проектиране и визуализация на всички видове сгради. Градоустройствено планиране.

Предпроектни проучвания

 • Консултация при избор на имот
 • Оценка на възможностите за застрояване
 • Концептуален проект

Градоустройство

 • Мотивирано предложение
 • Подробен устройствен план – ПУП
 • Изменение на действащ план -ИПР3
 • Работен устройствен план ПУП – РУП

Проектиране

Техническа документация от всички инженерни специалности в инвестиционното проектиране. Проекти за издаване на строително разрешение. Допълнителни проектни части.

Комплексно проектиране на сгради

 • Архитектура
 • Строителни конструкции
 • Сградна автоматизация
 • Електроинсталации
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Енергийна ефективност
 • Водопровод и канализация
 • Геодезия и вертикална планировка
 • Паркоустройство и благоустройство
 • Пожарна безопасност

Интериор

Интериорен дизайн на пространства. Изложбен дизайн. Детайли и спецификации за изпълнение и производство на елементи от интериора. Обзавеждане и дизайн на мебели.

Интериорни проекти

 • Оглед на място на обекта
 • Функционални схеми – варианти
 • Идеен проект и визуализация
 • Работен проект
 • Мебели и обзавеждане
 • Виртуален 3D модел
 • Осветление
 • Електроинсталации
 • Отопление, вентилация, климатизация
 • Спецификации и КСС

Управление

Управление на инвестиционния процес във всички етапи за успешна реализация. Нормативна обезпеченост.  Законова допустимост на проекти. оптимизация на решенията.

Управление на процеса

 • Избор на стратегии
 • Избор на решения и функция
 • Решения на място на строежа

Управление на проектирането

 • Процедиране и управление на проекти
 • Консултиране
 • Оптимизация по време на изпълнението

You cannot copy content of this page