Археология в защитена среда

Предстои началото на археологическо проучване на терена на нова сграда от студио А-проект.

Имотът на който се предвижда проектиране и изграждане на многофункционална сграда се намира в историческия център на София и в обхвата на архитектурно – историческия резерват Сердика – Средец. Археологическото проучване е етап от сложния процес на проучване и проектиране в защитената зона.